Biomassaverwarming

Door een groeiend milieubewustzijn stijgt de almaar toenemende vraag naar hernieuwbare energiebronnen. Een moderne biomassaketel is een milieuvriendelijk en zuinig alternatief (of aanvulling) voor klassieke verwarmingsinstallaties op fossiele brandstoffen zoals aardgas. 

Een biomassaketel is een ketel gestookt met biomassa voor de productie van warmte. Deze warmte is bestemd voor verwarming van ruimtes, productie van warm tapwater of voor gebruik in een (industrieel) proces. De werking is vergelijkbaar met die van een hr-ketel.

 

THOUPP GROUP realiseert duurzame verwarmingsprojecten waarbij we onze klanten volledig ontzorgen. Onze werkwijze is gebaseerd op 4 pijlers:

  • Ontwikkeling: Thoupp Group ontwikkelt een plan om de warmtebehoefte te verduurzamen. 
  • Financiering: wij doen de volledige investering die nodig is om het duurzame verwarmingsproject te realiseren.
  • Installatie: Thoupp Group is verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de duurzame verwarmingsinstallatie. 
  • Beheer: wij zijn verantwoordelijk voor beheerszaken zoals de juiste werking, onderhoud, optimalisatie en service van de installatie.

Onze klanten betalen alleen voor de duurzame warmte die zij daadwerkelijk gebruiken. De prijs is altijd lager dan de kosten voor verwarming met op basis van fossiele brandstoffen. Bovendien is de verwarming nu volledig CO2-neutraal.

Zonder te investeren dragen onze klanten bij aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs! 

  

DUURZAAM

Wanneer hout in het kader van duurzame bosbouw wordt geoogst, is het een hernieuwbare en milieuvriendelijke energiebron.

 

CO2 BESPAREN

Bij de verbranding van hout komt slechts zoveel CO2 vrij als de bomen tijdens hun leven hebben opgenomen. Verwarmen met hout is dus CO2-neutraal.